มาร่วมงานกับเรา

Career

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 บาทขึ้นไป
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • บันทึกข้อมูลด้านบัญชีเข้าระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงาน ติดตามเอกสาร และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และลูกค้า
  • ดูแล และจัดการงานเอกสาร ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 21 – 23

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้านบัญชี)

ประสบการณ์(ปี) : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft office
  • ใช้งานโปรแกรม บัญชี Express และ FlowAccount และ PEAK

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 บาท ขึ้นไป

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี
  2. ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชี
  3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 23 – 26

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-มีความสามารถในการใช้ Microsoft office

-ใช้งานโปรแกรม บัญชี Express และFlowAccount และ PEAK

การติดต่อสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งมาที่ Email : [email protected]

[email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-130-4609

เอกสารเพิ่มเติม

1.รูปถ่าย

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาวุฒิการศึกษา

5.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล , หนังสือรับรองการอบรม เป็นต้น