ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยหรือไม่ ?

#ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #DBDeservice
การออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสาร ต้องผ่านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนก่อน สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือปลอดภัยหรือไม่ มีผลต่อกฎหมายหรือเปล่า

การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายตามมาตรา 9 และมาตรา 26

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป

ส่วนใครที่ต้องการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือบริการบัญชีครบวงจร เราพร้อมที่จะให้บริการทุกเมื่อค่ะ

สนใจติดต่อมานะคะ

โปรโมชั่น บริการบัญชี 399บาท/เดือน

ที่มา : https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419579
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419346
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

✅รับทำบัญชีบริการครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
☎️ ช่องทางการติดต่อ
Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777
Website : https://staraccounting.co.th
Facebook : http://m.me/staraccounting.th
[email protected] : @staraccounting
[email protected]: https://bit.ly/3aLlcV8

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น