ร้านทองที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลดีอย่างไร

1. ฐานภาษีเกิดจากรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ หัก กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการ
2. อัตราภาษี ยกเว้น 300,000.00 บาทแรก ส่วนเกินมีอัตรา 10-15%
3. ข้อมูลทางบัญชีจัดทำอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ สำหรับขอสินเชื่อ
 
เรามีบริการจดทะเบียนบริษัท และ ดูแลบัญชีให้ท่านไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องบัญชีและภาษี เราพร้อมดูแลให้คุณ ตอนนี้มีโปรโมชั่นบัญชีคนละครึ่ง 50 %
สนใจติดต่อ ด่วน❗❗
 
✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
☎️ ช่องทางการติดต่อ
Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777
Facebook : Star Accounting Thailand
[email protected] : @staraccounting

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น