รู้แล้วชีวิตเปลี่ยน เพียงวางระบบบัญชี !!

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี ดีต่อบริษัทคุณอย่างไร ?

 

1. สามารถสอบกลับได้ : การวางระบบบัญชีที่ดีจะสามารถ

ตรวจสอบที่มาที่ไปของรายการในงบการเงินได้

 

2. ช่วยลดความซํ้าซ้อนในการทำงาน : โปรแกรมบัญชีจะช่วยให้การทำบัญชีของคุณง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบฟอร์มทางบัญชีต่างๆให้คุณสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

 

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย : การวางระบบบัญชีจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเยอะ

 

4. ข้อมูลปลอดภัย : ระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้การเก็บข้อมูลปลอดภัย และเป็นระเบียบง่ายต่อการเรียกใช้ 

 

✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ

Tel : 092-425-9777 หรือ 02-286-3096-99 

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : Star Accounting Thailand

[email protected] : @staraccounting

[email protected]: https://lin.ee/JNLm2tq

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น