ยื่นงบไม่ทัน ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ ?

  1. อัตราค่าปรับล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

2. ล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

3. ล่าช้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบ

#ค่าปรับ ประกาศนักบัญชีทุกท่าน ฤดูกาลยื่นงบมาถึงแล้ว !!
สำหรับท่านไหนที่คิดว่ายื่นงบการเงินไม่ทันแน่ๆ มาดูตารางอัตราค่าปรับกัน
.
✅รับทำบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
☎️ ช่องทางการติดต่อ
Tel : 092-425-9777 หรือ 02-286-3096-99
Website : https://staraccounting.co.th
Facebook : http://m.me/staraccounting.th
[email protected] : @staraccounting
[email protected]: https://bit.ly/3aLlcV8

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น