🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา

เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วัน หลังจากวันที่ปิดบัญชี
2. ภ.ง.ด. 51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือน หลังจากรอบบัญชีครึ่งปี
 
ส่วนภาษีเพิ่มเติมคือ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่เก็บจากบางธุรกิจเช่น ธนาคาร ประกันชีวิต โรงรับจำนำ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มกิจการ
 
✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
☎️ ช่องทางการติดต่อ
Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777
Website : https://staraccounting.co.th
Facebook : Star Accounting Thailand
Line@ : @staraccounting
Line@: https://lin.ee/JNLm2tq