ปฎิทินภาษีอากร เดือน มีนาคม 2565

📌อย่าลืมเตรียมตัวยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54) และ นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36) ภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2565

มากกว่านั้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ยังมีกำหนดยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด. 1ก ขอให้เตรียมตัวยื่นงบให้พร้อมนะคะ
.
📢ท่านไหนสนใจบริการบัญชีครบวงจร และพร้อมดูแลเรื่องภาษี
จดทะเบียน ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
.
✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ
☎️ ช่องทางการติดต่อ
Tel : 092-425-9777 หรือ 02-286-3096-99
Facebook : Star Accounting Thailand
[email protected] : @staraccounting
[email protected]https://lin.ee/JNLm2tq

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น