คอนเทนต์-ใบเสร็จรับเงิน-01

ขายของโดยไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน”

ขายของแล้วไม่ออกใบเสร็จแน่นอนว่ามีความผิดเพราะอะไรมาดูกัน

.

ใบรับหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการซื้อขาย ว่าเราได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลต้องมีใบเสร็จให้กับลูกค้า มิฉะนั้นจะมีความผิดมาตรา 127 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ”

.

นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

.

✅รับทำบัญชีบริการครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ 

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : http://m.me/staraccounting.th

Line@ : @staraccounting

Line@ : https://lin.ee/JNLm2tq

.

#DBDelearningAcademy  #นักบัญชี #บัญชี #ภาษี #Accountant #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.