ขายของโดยไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน”

ขายของแล้วไม่ออกใบเสร็จแน่นอนว่ามีความผิดเพราะอะไรมาดูกัน

.

ใบรับหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการซื้อขาย ว่าเราได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลต้องมีใบเสร็จให้กับลูกค้า มิฉะนั้นจะมีความผิดมาตรา 127 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ”

.

นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

.

✅รับทำบัญชีบริการครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ 

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : http://m.me/staraccounting.th

Line@ : @staraccounting

Line@ : https://lin.ee/JNLm2tq

.

#DBDelearningAcademy  #นักบัญชี #บัญชี #ภาษี #Accountant #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น

ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา !!

ดอกเบี้ยบ้าน หรือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ สูงสุดปีละ 100,000 บาท ถ้ามีผู้ร่วมกู้ด้วย

บริการรับทำบัญชี #ร้านทอง

บริการรับทำบัญชี #ร้านทอง ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ