ขาดทุนแบบนี้ ต้องเสียภาษีรึป่าว ?

เมื่อธุรกิจขาดทุนต้องเสียภาษีหรือไม่ 🔥

.

ขอแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

📌สำหรับบุคคลธรรมดา : ต้องเสียภาษีขั้นตํ่าอัตรา 0.5% ของเงินได้ แต่ถ้าภาษีที่คำนวณไม่ถึง 5,000 บาท จะได้รับยกเว้นภาษี แต่ผลขาดทุนที่สะสมไม่สามารถนำไปหักกับเงินได้ในปีถัดไป

📌นิติบุคคล : ไม่ต้องเสียภาษีเมื่อขาดทุน และผลขาดทุนสามารถนำไปหักจากกำไรในปีอื่นได้แต่ไม่เกิน 5 ปี

.

✅รับทำบัญชีบริการครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : http://m.me/staraccounting.th

[email protected] : @staraccounting

[email protected] : https://lin.ee/JNLm2tq

.

#ธุรกิจขาดทุน #เสียภาษีหรือไม่ #ภาษี #ธุรกิจ #บริษัทขาดทุน

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น