สบายใจเมื่อใช้ บริการภาษีของเรา ดูรายละเอียด ถูกต้องตรงเวลากับ บริการด้านเงินเดือน
และประกันสังคม
ดูรายละเอียด
มากประสบการณ์ใน บริการด้าน
วางระบบบัญชี
ดูรายละเอียด
รวดเร็วฉับไวกับ บริการด้านจดทะเบียน ดูรายละเอียด ไม่ต้องปวดหัวเมื่อใช้ บริการจัดทำบัญชี ดูรายละเอียด

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

คือ ผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี งานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการด้านบัญชี และ ภาษี

งานบริการจัดทำบัญชี
บริการด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา
บริการวางระบบบัญชี
บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บทความ

e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้ในธุรกิจยุค e-Business

e-Tax Invoice หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือ ใบกํากับภาษีที่ปรับรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากดูจากจุดที่แตกต่างคือ

ไม่เสียภาษีก็ไม่ต้องยื่นภาษีใช่ไหม

ต้องยื่นภาษีด้วยไหม ถ้าไหนๆ ก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว เพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ เรื่องสำคัญที่คนมีเงินเดือนน้อยจำเป็นต้องรู้ ! หลายคนมีความสงสัยเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า

บริษัททำไมต้องมีจำกัด

ความหมายของบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด คือ บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.

ทรงพระเจริญ