สบายใจเมื่อใช้ บริการภาษีของเรา ดูรายละเอียด ถูกต้องตรงเวลากับ บริการด้านเงินเดือน
และประกันสังคม
ดูรายละเอียด
มากประสบการณ์ใน บริการด้าน
วางระบบบัญชี
ดูรายละเอียด
รวดเร็วฉับไวกับ บริการด้านจดทะเบียน ดูรายละเอียด ไม่ต้องปวดหัวเมื่อใช้ บริการจัดทำบัญชี ดูรายละเอียด

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

คือ ผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี งานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการด้านบัญชี และ ภาษี

งานบริการจัดทำบัญชี
บริการด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา
บริการวางระบบบัญชี
บริการเงินเดือนและประกันสังคม

บทความ

3 สิ่งรับมือภาษี E-Payment

ในยุคโควิด-19 หลายคนไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกัน การช้อปปิ้งออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และสะดวกสบายเป็นอย่างมาก  . การค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันต้องเสียภาษีให้รัฐบาล ไม่ว่าจะผ่านทาง

บริการวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับรองในคุณภาพคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอน . ทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบบัญชี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.