บทความที่น่าสนใจ

บริการบัญชีครบจบในที่เดียว

เหนื่อยมั้ยกับการทำบัญชี เรามีบริการบัญชี ครบจบในที่เดียว คุณจะลดภาระในการทำบัญชี การยื่นเอกสารได้มากขึ้น

ถูกล็อตเตอรี่ ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่

รียมตัวให้พร้อม เมื่อถูกลอตเตอรี่จะได้รู้ว่าต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่ . สำหรับใครที่ถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาเพราะถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น แต่จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์

ขายของโดยไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน”

ขายของแล้วไม่ออกใบเสร็จแน่นอนว่ามีความผิดเพราะอะไรมาดูกัน . ใบรับหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการซื้อขาย ว่าเราได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบ