โปรโมชั่น ทำบัญชีฟรี 3 เดือน !!

โปรโมชั่นลองใจ ทำบัญชีฟรี 3 เดือน !! ด่วนมีจำนวนจำกัด

รายละเอียดโปรโมชั่น 

1.ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป้นรายเดือน ส่งรายงาน 60 วัน

2.ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

3.จัดทำรายการกระทบยอดต่างๆ ทั้งฝากธนาคารและลูกหนี้ เจ้าหนี้ (ถ้ามี)

4.ปิดงบประจำปี (ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี)

 

🚩ฟรี ! ทำบัญชีฟรี 3 เดือนนับจากที่เริ่มให้บริการ

🚩ฟรี ! เดือนถัดไปลด 50% นานกว่า 2 ปี

🚩ฟรี ! สัญญาทำบัญชี ตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป

🚩ฟรี ! บริการรับ-ส่งเอกสาร 

🚩ฟรี ! บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร

🚩ฟรี ! บริการปิดบัญชีและนำส่ง 

 

 

✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : Star Accounting Thailand

[email protected] : @staraccounting

[email protected]: https://lin.ee/JNLm2tq

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น