โปรโมชั่นทำบัญชี มา 4 จ่าย 3 !!!

📢 โปรโมชั่นบัญชีต้อนรับหน้าร้อน มา 4 จ่าย 3

ด่วน !! จ่ายแค่ 3 แต่ได้รับไปเลย 4 บริการเต็มๆ รายละเอียดโปรโมชั่นมี ดังนี้ 
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟรี !!             
2. จัดทำเงินเดือน
3. จัดทำบัญชี

– ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน

– ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)

– จัดทำรายการกระทบยอดต่างๆ ทั้งเงินฝากธนาคารและลูกหนี้ เจ้าหนี้ (ถ้ามี)

– ปิดงบประจำปี

4. จัดทำงบการเงินผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

📌ยังไม่พอเราขอแถมอีก !!!

🔥ฟรี บริการรับ-ส่งเอกสาร

🔥ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร

🔥ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่ง 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


✅บริการบัญชีครบวงจร สนใจติดต่อได้เลยค่ะ

☎️ ช่องทางการติดต่อ

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : Star Accounting Thailand

[email protected] : @staraccounting

[email protected]: https://lin.ee/JNLm2tq

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น