เปลี่ยนเรื่องปวดหัวให้ง่ายขึ้น 100%

2. บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

มาต่อกันที่บริษัทบริการด้านบัญชีจาก Star Accounting ซึ่งบริษัทนี้ แอดบอกเลยว่าเป็นบริษัทรับทำบัญชีแบบครบวงจร มีครบทุกรูปแบบธุรกิจ รับรองความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 18 ปี

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในส่วนงานด้านการจัดทำบัญชี แบบรายเดือน รายปี หรืองานยื่นภาษี และการวางแผนภาษี วางระบบงานบัญชี การจดทะเบียนการค้า และบริษัทฯ ต่างๆ

รวมถึงให้คำปรึกษาครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
และยังได้รับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีมาอย่างต่อเนื่องด้วย แค่นี้ก็รู้แล้วว่า Star Accounting บริการด้วยใจ พร้อมให้บริการทุกคนแบบเต็มรูปแบบเลยย💖

.

ขอขอบคุณเพจ LifeSara l ชีวิตนี้ขอมีสาระ ที่ให้เกียรติ ทาง Star Accounting  ติดโผบริษัทบัญชีที่ได้รับมาตรฐาน และมีคุณภาพค่ะ

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น