รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น “ ค่าใช้จ่ายทางภาษี ” : ดังนั้นสามารถนำค่าใช้จ่าย มาหักออกจากรายได้ก่อนนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้เสียภาษีน้อยลงไปด้วย


2. ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วไม่สามารถนำมาเป็น “ ค่าใช้จ่ายทางภาษี ” : ในทางภาษี รายจ่ายเหล่านี้กฎหมายไม่ยินยอมให้ใช้เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งรายจ่ายต้องห้าม มีดังนี้ และ อื่นๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/827.html 


ที่มา : https://www.blockdit.com/posts/5e9fc5bdd5630b0ccc6b48bb


บริการบัญชีครบวงจร 

ช่องทางการติดต่อ

Tel : 02-286-3096-99 หรือ 092-425-9777

Website : https://staraccounting.co.th

Facebook : Star Accounting Thailand

[email protected] : @staraccounting

[email protected]: https://lin.ee/JNLm2tq

รายจ่ายต้องห้าม !!

ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.ค่าใช้จ่ายบริษัทที่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ VS เงินได้นิติบุคคล

🚩ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษี ซึ่งมีอัตรา เสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีนิติบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น