ดูบทความกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ปี2546

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ปี2546

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแห่งแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546

ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2546

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 2632 ครั้ง

Engine by shopup.com