ดูบทความสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอรับรองว่า

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

ออกให้ ณ วันที่ 01/10/2555

วันที่หมดอายุ 30/09/2558

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1121 ครั้ง

Engine by shopup.com