ดูบทความใบผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ใบผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

รวมระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1190 ครั้ง

Engine by shopup.com